Regulament

În Aventura Park sunt permise activități de recreere și de petrecere a timpului liber, cu respectarea regulilor de vizitare a parcului, potrivit prezentului Regulament.
Pentru a avea parte de o experiență cât mai plăcută, vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile. Toate aceste instrucțiuni au fost implementate în interesul și pentru siguranța dvs. Intrarea în parc reprezintă consimțirea prezentului Regulament și implică respectarea regulilor prevăzute. Orice reclamație viitoare nu va fi luată în considerare.

Aventura Park este proprietate privată și este obligatorie luarea la cunoștință a Regulamentului.

Regulament general și ghid practic

 • 1. Regulamentul trebuie citit și cunoscut înainte de începerea activităților. Toți vizitatorii parcurg traseele pe propria răspundere. În cazul minorilor, consimțământul este exprimat de către părinți sau însoțitori. Aceștia sunt responsabili atât de siguranța copilului, cât și de comportamentul acestuia pe durata prezenței în parc.
 • 2. Accesul în Aventura Park se face doar în baza biletului de vizitare și al actului de identitate și este permis doar în cadrul orelor de program afişate.
 • 3. Timpul de acces în parc este de 3 ore. Dacă se dorește prelungirea activității, se vor plăti orele suplimentare.
 • 4. Accesul în parc este posibil doar pentru persoanele ale căror aptitudini fizice și psihice permit parcurgerea autonomă a traseelor conform normelor de securitate. Este interzisă intrarea pe traseu a persoanelor bolnave (febră, probleme cardiace, probleme grave de vedere, dizabilități motorii, cu rău de înălțime) sau care au consumat băuturi alcoolice, droguri sau medicamente care reduc vigilența.
 • 5. Conducerea își rezervă dreptul de a exclude din Parc (fără rambursare) orice persoană care nu respectă regulile de securitate, care are un comportament periculos creând un risc pentru sine sau pentru ceilalți, care tulbură liniștea sau activitățile celorlalți. Este interzis accesul pe traseu a persoanelor neautorizate.
 • 6. Vizitatorii trebuie să aibe asigurare de sănătate.
 • 7. Este interzis accesul cu mâncare, băuturi, cu îmbrăcăminte și/sau încălțăminte neadecvată. Este interzis să mestecați gumă în timpul parcurgerii traseelor. Îmbrăcămintea și încălțămintea recomandată este cea de tip sport/de munte.
 • 8. Vizitatorii au obligativitatea de a asculta și urma întocmai instrucțiunile personalului calificat. Prezența la demonstrația utilizării echipamentului și a jocurilor efectuate de către personalul nostru este obligatorie.
 • 9. Echipamentul este închiriat pentru 3 ore și nu este transmisibil. Echiparea și dezechiparea se fac numai de către o persoană autorizată din cadrul Aventura Park. După terminarea activității, vizitatorii au obligația de a înapoia echipamentele înainte de a părăsi parcul.
 • 10. Echipamentul trebuie utilizat doar în felul indicat de către personalul angajat. Este interzisă ajustarea hamului sau a altor echipamente, deteriorarea echipamentului cu materiale inflamabile sau cu obiecte ascuțite.
 • 11. Distrugerea echipamentului pus la dispoziție de Aventura Park din cauza nerespectării instrucțiunilor de folosire va fi suportată de persoana căreia i-a fost închiriat echipamentul/de către persoana vinovată.
 • 12. Folosirea în permanență a tuturor elementelor de siguranță (a carabinierelor) este obligatorie.
 • 13. Sunt admise maxim 2 persoane pe o platformă și una pe joc/cablu. Este interzis săritul pe echipament și balansarea sau scuturarea platformei sau a cablului.
 • 14. Parcurgerea traseelor se face începând cu unul ușor și spre final la cel mai complex.
 • 15. Este interzisă parcurgerea traseelor pe timp de intemperii (vânt, furtună, ploaie). Conducerea își rezervă dreptul de a sista activitatea în cazul unor condiții meteo nefavorabile derulării acesteia.
 • 16. Este interzisă vânzarea, promovarea, împărţirea de mostre, recrutarea sau intervievarea de persoane în incinta Aventura Park, fără acordul scris al reprezentanţilor parcului.
 • 17. Este interzisă utilizarea echipamentului de înregistrare audio și/sau video. Aceste echipamente pot fi utilizate doar cu acordul conducerii Aventura Park.
 • 18. Prin citirea prezentului regulament, participanţii îşi exprimă acordul privind posibilitatea includerii în fotografii pentru ilustrare şi suport comercial, pentru promovarea Aventura Park.
 • 19. Este interzisă vânzarea, cumpărarea, consumul sau posesia de substanţe interzise prin lege în interiorul parcului.
 • 20. Fumatul este permis doar în locuri special amenajate. Pentru satisfacerea nevoilor fiziologice este obligatorie folosirea exclusivă a toaletelor.
 • 21. Este interzis accesul în parc cu animale de companie.
 • 22. Este strict interzisă introducerea/folosirea/abandonarea în perimetrul Parc Aventura a oricărui obiect ascuţit sau casant, ce poate provoca răni.
 • 23. Aventura Park nu răspunde de obiectele lăsate nesupravegheate.
 • 24. Este interzisă ruperea crengilor, aruncarea în alte locuri decit cele special amenajate a gunoaielor, țigărilor, aprinderea focului în incinta parcului de către vizitatori, tăierea, incendierea, distrugerea sau degradarea prin orice mijloace a pădurii, a panourilor informative și a indicatoarelor de orice tip.
 • 25. Aventura Park nu este răspunzător pentru eventualele accidente survenite şi prejudicii cauzate terţelor persoane ca urmare a nerespectării de către participanţi a indicaţiilor personalului din administraţia parcului şi a prezentului Regulament.
 • 26. Aventura Park nu este răspunzător pentru eventualele accidente sau prejudicii survenite ca urmare a căderilor de ramuri.
 • 27. Nerespectarea Regulamentului precum și a legilor în vigoare duce la excluderea din parc.

 

Pentru orice nelămurire, vă rugăm să vă adresați personalului Aventura Park.

Conducerea Aventura Park